Välj språk:

En ny produkt inom en timme! Det räcker med en mindre teknisk ändring av en kapsyleringsmaskin för kronkorkar för att skapa en ny produkt för ringkapsyler, som RingCrown eller RipCap. Den initiala...

I förslutningsutrustningen för RingCrown ingår en sorteringshopper som säkerställer att ringkapsylen orienteras korrekt. Sorteringshopprar för RingCrown finns i en rad olika storlekar för att kunna...

Passar de flesta förslutningsmaskiner för kronkorkar Förslutningshuvuden kan levereras till de flesta fabrikat av förslutningsmaskiner för kronkorkar. Kapsyleringsmaskiner från Krones, KHS, Arol,...

Efter att ha lämnat sorteringshoppern transporteras ringkapsylerna genom kapsylrännan. Kapsylerna förs framåt av tryckluft och tyngdkraften. Varje kapsyleringsmaskin har en skräddarsydd kapsylränna....

Kapsylpåläggaren för ringkapsyler upprätthåller en hygienisk process genom att flaskan försluts på ett tidigt stadium. Ringkapsyler hålls säkert fast på flaskmynningen före förslutning, med hjälp av...

Pneumatisk kapsyleringsmaskin med ett huvud för RipCap 26 mm-, RipCap 42 mm- och RingCrown-kapsyler Spakmanövrerad kapsyleringsmaskin med ett huvud för RipCap 26 mm-, RipCap 42 mm- och...

Copyright © 2022 Finn-Korkki Oy.