Välj språk:

Litografiskt offsettryck på metall för ringkapsyler

En kort historik kring tryckteknik

År 1436 började Johann Gutenberg bygga sin första tryckpress, i Mainz i Tyskland. År 1440 hade han byggt en tryckpress av trä med innovativa flyttbara metalltyper. År 1455 tryckte han Gutenbergbibeln. Mainz blev ett centrum för tryckare och härifrån spreds deras kunskap över hela Europa. År 1499 var tryckning en etablerad teknik i över 250 europeiska städer. Trycktekniken förblev i princip oförändrad under de kommande 300 åren.

År 1798 utvecklade Aloys Senefelder i Tyskland en ny princip för tryckning, litografin, som han patenterade i England år 1801.

Litografi bygger på att olja och vatten inte blandas. Olika former av litografiskt tryck fick, och har fortfarande, ett stort inflytande på dagens tryckteknik.

Litografisk tryckteknik förändrades i och med att man i början av 1900-talet upptäckte att en litografisk yta kan överföra (offset) bläck till en gummifilt och därifrån till papper. Detta medförde en förbättring av tryckkvaliteten och gjorde det för första gången möjligt att trycka på andra material – som metall. Denna teknik blev känd som litografiskt offsettryck.

Litografiskt offsettryck på metall är den tryckmetod som Finn-Korkki Oy använder på RingCrown-kapsyler av stål. Kronkorkar, plåtskyltar och burkar för t.ex. kex trycks på samma sätt av Finn-Korkki.

Finn-Korkkis prepress-avdelning producerar själv de litografiska aluminiumplåtarna med hjälp av datoriserad behandling av positiva filmmaterial som exponeras på den litografiska plåten. De litografiska plåtarna monteras sedan i offsetpressen för att trycka bilder i flerfärg på RingCrown-kapsyler.

för att få mera information.

Copyright © 2022 Finn-Korkki Oy.