Välj språk:

Finn-Korkki – en hållbar partner

Vår syn på och implementering av hållbarhet

Vi är Finn-Korkki, ett familjeägt företag som tillverkar kapsyler i Finland. Vi har drivit företaget sedan 1868. Vi levererar produkter till fler än 50 länder över hela världen för att uppfylla våra kunders behov. Hållbarhet för oss innebär en miljömedveten produktion och produkter som är livsmedelssäkra för kunden att använda. I vår produktion är vi särskilt noggranna med klimatpåverkan för vår produktion och logistikkedja. Vi förstår att genom att säkerställa våra anställdas välbefinnande kan vi förespråka hållbart tillverkade produkter och lösningar.

Påverkan på värdekedja

Finn-Korkki sustainability - value chain

Våra hållbarhetsteman

Finn-Korkki hållbarhet - Säker process, säkra produkter och tjänster icon

Vi levererar produkter till fler än 50 länder varje år. Varje konsument öppnar och njuter av innehållet från en flaska som varit förseglad med en av våra kapsyler.

Läs mer

Finn-Korkki hållbarhet - Rent klimat

Vi har undersökt vilken påverkan våra aktiviteter har på klimatet och miljön. Vår verksamhets koldioxidavtryck uppgår för närvarande till 1 300 ton CO2-utsläpp.

Läs mer

Finn-Korkki hållbarhet - Anställdas välbefinnande

Vårt mål och löfte är att skapa en bra arbetsplats och arbetscommunity för våra anställda.

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad och dokumenterad

Finn-Korkki ISO sertificatesVi menar att hållbarhet är relevant för hela vår verksamhet. Därför har vi investerat i att säkerställa kvalitet och hållbarhet i hela vår verksamhet. Och det är därför vi certifierar vår verksamhet så stor utsträckning som möjligt, vilket det har vi gjort sedan 2006. Vårt företag är certifierat enligt:

 • ISO 9001 Kvalitetssystem
 • ISO 14001 Miljöhanteringssystem
 • ISO 22000 (HACCP) Hanteringssystem för livsmedelsindustrin
 • ISO 45001 Anställdas hälsa och säkerhet i arbetet

Säker process, säkra produkter och tjänster

Vi levererar produkter till fler än 50 länder varje år. Varje konsument öppnar och njuter av innehållet från en flaska som varit förseglad med en av våra kapsyler. Därför vi ägnar extra uppmärksamhet åt våra produkters livsmedelssäkerhet, särskilt i slutanvändningen av produkterna samt tillverkningen av dem. Våra kapsyler tillverkas i Finland av Finn-Korkkis professionella arbetscommunity. Vi övervakar vårt arbete, till exempel hur vi använder, hanterar och förvarar våra kemikalier, och det övervakas även av myndigheterna. Inga av de produkter vi tillverkar innehåller BPA.

Finn-Korkki – en hållbar partner
 • Våra produkter och tillverkningen av dem följer EU:s förordningar om livsmedelssäkerhet. Vi utbildar oss regelbundet om säkerhet, baserat på den senaste tillgängliga forskningen från myndigheter och vi följer den senaste rättsliga utvecklingen.
 • Vi samarbetar nära med materialleverantörerna för att alltid tillhandahålla aktuell information gällande säker användning av material i produktion och våra produkter.
 • Alla våra produkter tillverkas utan BPA för att säkerställa att de är säkra att använda.
 • När det är möjligt har våra kapsyler tryckta instruktioner för att se till att de används korrekt.
 • Vi sätter arbetssäkerheten och ergonomi i fokus under utbildning och utrustningsupphandling.
 • Vår verksamhet har granskats enligt ISO 45001 Anställdas hälsa och säkerhet i arbetet och ISO 22000 (HACCP) Hanteringssystem för livsmedelsindustrin.

Rent klimat

Vi har undersökt vilken påverkan våra aktiviteter har på klimatet och miljön. Vår verksamhets koldioxidavtryck uppgår för närvarande till 1 300 ton CO2-utsläpp. Vi vet att den största påverkan just nu kommer från produktionen av råvarorna vi använder samt utsläpp från naturgaserna vi använder i produktionen och från logistiken i leverantörskedjan. Därför är vårt mål att minska användningen av naturgas i vår produktion och minimera klimatutsläppen från transporter, i samarbete med våra logistikpartner.

Finn-Korkki – en hållbar partner - footprint - koldioxidneutrala

Finn-Korkki – en hållbar partner
 • Vårt mål är att bli helt koldioxidneutrala innan 2035.
 • Vårt koldioxidavtryck år 2020 var ca 1 300 ton Co2-utsläpp (per steg 1 och 2 i växthusgasprotokollet).
 • Vi ser att vår största källa till utsläpp är användningen av naturgas i vår produktion.
 • Vi säkerställer att våra utsläpp minimeras genom att efterbränna gasen som produceras, tills det nästan inte finns några utsläpp av flyktiga organiska ämnen kvar.
 • Vi har beslutat att se över hur vi kan modernisera vår befintliga trycklinjeugn för att avsevärt minska energiförbrukningen jämfört med den nuvarande ugnen. Detta arbete pågår fortfarande.
 • 100 % av vår elektriska energi kommer från förnybara källor. Omkring 90 % av vår distriktsuppvärmning kommer från fossilfria källor. Målet för distriktsuppvärmningsenergi är att använda 100 % fossilfria källor innan 2030.
 • Vår verksamhet har granskats enligt ISO 14001 Miljöhanteringssystem sedan 2006.

Anställdas välbefinnande

Vårt mål och vårt löfte är att skapa en bra arbetsplats och arbetssammanhang för våra anställda. Vi förstår att utvecklingen av vår verksamhet och att nå våra hållbarhetsmål kräver aktivt deltagande och hängivenhet från vår personal. Därför fokuserar vi ännu mer på välbefinnande, hälsa och säkerhet i vår verksamhet. Vår verksamhet är liten och har låg hierarki. Ägarna är aktivt involverande i de dagliga arbetsuppgifterna, vilket gynnar goda relationer med de anställda.

Finn-Korkki – en hållbar partner
 • Vår personal får utökad friskvård för att se till att de mår bra och kan utföra sitt arbete.
 • Vår verksamhet har granskats enligt ISO 45001 Anställdas hälsa och säkerhet i arbetet.
 • Vi stödjer vår personals välbefinnande genom att betala hälften av kostnaden för fritidsaktiviteter som främjar fysisk aktivitet.
 • Vi stödjer säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen för vår produktionspersonal genom till exempel utbildning, investeringar i och fokus på arbetsplatsergonomi.

Vi stödjer FN:s mål för hållbar utveckling

Våra åtgärder bidrar till FN:s samtliga 17 mål för hållbar utveckling. I dag har vi valt ut fyra mål som vi bäst kan förespråka:

Un Goal 3 200x200 Un Goal 8 200x200 Un Goal 9 200x200 Un Goal 13 200x200

Copyright © 2022 Finn-Korkki Oy.