Välj språk:

Finn-Korkki Oy

Finn-Korkki har kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001, ledningssystem för säkerhet och hälsa ISO 45001, och ISO 22000 HACCP standarder. Certifikaten kan laddas ner från DOWNLOAD ISO CERTIFICATES-boxen.

Finn-Korkki Oy kapsyler

Ringkapsyler, förslutningsmaskiner och kronkapsyler

Finn-Korkkis huvudprodukter är ringkapsyler, förslutningsmaskiner för ringkapsyler, lyxaluminiumkapsyler och kronkorkar.

Finn-Korkki Oy

Copyright © 2022 Finn-Korkki Oy.