Choose Language:

Finn-Korkki - Kestävä kumppani

Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille

Me olemme Finn-Korkki, Suomessa toimiva pullonkorkkeja valmistava perheyhtiö. Toimintamme juuret vievät vuoteen 1868 asti. Toimitamme tuotteemme asiakkaiden tarpeiden mukaan yli 50 maahan. Meille vastuullisuus tarkoittaa turvallisesti valmistettuja tuotteita, joita on myös asiakkaan turvallista käyttää. Kiinnitämme toiminnassamme erityistä huomiota tuotannon ja logistiikkaketjun ilmastovaikutuksiin. Ymmärrämme myös, että hyvinvoiva henkilöstö on kyvykkäin edistämään entistä vastuullisemmin tuotettuja tuotteita ja ratkaisuja.

Toimitusketjun vaikutukset

Finn-Korkki vastuullisuus - toimitusketju

Meidän vastuullisuusteemamme

Finn-Korkki vastuullisuus - Turvalliset prosessit, tuotteet ja palvelut icon

Toimitamme tuotteitamme vuosittain yli 50 maahan. Jokaisen näistä valmistamistamme korkeista asiakas avaa ja nauttii pullon sisällön.

Lue lisää

Finn-Korkki vastuullisuus - hiilijalanjälki

Olemme selvittäneet oman toiminnan vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Oman toimintamme hiilijalanjälki on tällä hetkellä 1 300 tonnia CO2-päästöjä.

Lue lisää

Finn-Korkki vastuullisuus - työhyvinvointi

Haluamme ja olemme sitoutuneet luomaan hyvän työpaikan ja -yhteisön työntekijöillemme.

Lue lisää

Toimintamme on sertifioitu ja dokumentoitu

Finn-Korkki ISO sertificatesMeille vastuullisuus koskee koko toimintaamme. Siksi olemme panostaneet toimintamme laadun ja kestävyyden varmistamiseen sertifioimalla toimintamme mahdollisimman laajasti jo vuodesta 2006 alkaen. Yhtiömme on sertifioitu seuraavien järjestelmien mukaisesti:

 • ISO 9001 Laatujärjestelmä
 • ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä
 • ISO 22000 (HACCP) Elintarviketeollisuuden johtamisjärjestelmä
 • ISO 45001 Työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä

Turvalliset prosessit, tuotteet ja palvelut

Toimitamme tuotteitamme vuosittain yli 50 maahan. Jokaisen näistä valmistamistamme korkeista asiakas avaa ja nauttii pullon sisällön. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota tuotteidemme elintarviketurvallisuuteen, erityisesti tuotteiden loppukäytössä, mutta myös niiden valmistuksessa. Korkkimme valmistetaan Suomessa asiantuntevan Finn-Korkki-työyhteisön toimesta. Valvomme itse sekä viranomaisten toimesta mm. kemikaaliemme käyttöä, käsittelyä ja säilytystä. Kaikki valmistamamme tuotteet ovat mm. BPA-vapaita.

Finn-Korkki kestävä kumppani
 • Tuotteemme ja niiden valmistus noudattaa EU:n elintarviketurvallisuuden määräyksiä. Kouluttaudumme säännöllisesti turvallisuuden toteuttamisessa pohjautuen viimeisimpään viranomaisyhteistyön kautta saatavilla olevaan tutkittuun tietoon ja lain kehitykseen.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä materiaalitoimittajien kanssa, jotta käytössämme on ajantasaisin tieto materiaalien turvallisesta käytöstä.
 • Kaikki valmistamamme tuotteet ovat BPA-vapaita, jolla osaltamme varmistamme, että tuotteet ovat turvallisia käyttää.
 • Repäisykorkeissamme on painettuna käyttöohjeet, jotta varmistamme tuotteen turvallisen käytön.
 • Olemme kiinnittäneet huomiota työturvallisuuteen ja työergonomiaan perehdytyksen koulutusten ja laitehankintojen avulla.
 • Toimintamme on auditoitu ISO 45001 Työterveys ja –turvallisuusjärjestelmän sekä ISO 22000 (HACCP) Elintarviketeollisuuden johtamisjärjestelmä mukaisesti.

Puhdas ilmasto

Olemme selvittäneet oman toimintamme vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Oman toimintamme hiilijalanjälki on tällä hetkellä 1 300 tonnia co2-päästöjä. Tiedämme nyt, että suurimmat vaikutukset tällä hetkellä kohdistuvat käyttämämme raaka-aineiden tuottamiseen, tuotannossamme maakaasun käytön sekä toimitusketjun logistiikan aiheuttamiin päästöihin. Siksi erityisesti tavoittelemme oman tuotannon energian käytön pienentämistä. Samoin pyrimme minimoimaan yhteistyössä logistiikkakumppaneiden kanssa ilmastopäästöt kuljetuksissamme.

Finn-Korkki vastuullisuus - hiilijalanjälki

Finn-Korkki kestävä kumppani
 • Tavoitteemme on olla kokonaan hiilineutraali vuonna 2035.
 • Hiilijalanjälkemme on tällä hetkellä noin 1 300 tonnia co2-päästöjä (vuosi 2021 GHG-protokollan scopet 1 ja 2).
 • Tunnistamme, että tuotannon suurin päästövaikutus liittyy tuotantomme maakaasun käyttöön ja sen tuottamiin päästöihin.
 • Olemme varmistaneet päästöjen minimoinnin jälkipolttamalla tuotetun kaasun niin, että VOC-päästöjä ei synny juuri ollenkaan.
 • Olemme myös tehneet päätöksen selvittää nykyisen painolinjan uunin modernisointia niin, että energian käyttö pieneen merkittävästi nykyisestä. Tämä selvitystyö on edelleen kesken.
 • Ostamamme sähköenergia on 100% uusiutuvista energialähteistä. Kaukolämpömme on 90% tuotettu fossiilivapaista lähteistä. Vuoteen 2030 mennessä kaukolämpö on 100% fossiilivapaata.
 • Toimintamme on auditoitu ISO 14001 Ympäristöjärjestelmän mukaisesti jo vuodesta 2006 alkaen.

Hyvinvoiva henkilöstö

Haluamme ja olemme sitoutuneet luomaan hyvän työpaikan ja -yhteisön työntekijöillemme. Ymmärrämme, että toimintamme kehittäminen ja vastuullisuustavoitteisiimme pääseminen edellyttää henkilöstömme aktiivista osallistamista ja sitoutumista. Siksi nostamme hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toiminnassamme varsin korkealle. Organisaatiomme on pieni ja matalahierarkinen. Omistajat ovat aktiivisesti mukana arjen toiminnassa. Se mahdollista hyvän vuorovaikutuksen henkilöstön keskuudessa.

Finn-Korkki kestävä kumppani
 • Tarjoamme henkilöstöllemme laajennetun työterveyden huollon varmistaaksemme työssä jaksamisen ja työterveyden.
 • Toimintamme on auditoitu 45001 Työterveys ja –turvallisuusjärjestelmän mukaisesti jo vuodesta 2006 alkaen.
 • Tuemme henkilöstön hyvinvointia maksamalla puolet liikuntaa edistävästä toiminnasta.
 • Tuemme tuotannon henkilöstön työturvallisuutta ja –hyvinvointia mm. kouluttamalla ja investoimalla työergonomian huomioimiseen.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Toimintamme tukee osaltaan kaikkia YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta. Tälle hetkellä olemme valinneet neljä tavoitetta, joita voimme parhaiten edistää:

Un Goal 3 200x200 Un Goal 8 200x200 Un Goal 9 200x200 Un Goal 13 200x200

Finn-Korkki Oy
Konepajantie 10
13300 HÄMEENLINNA

Puh. +358 3 628 641
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Copyright © 2023 Finn-Korkki Oy.